RETURN ON INVESTMENT

HomeROITargets
Targets:

Samen zullen we realistische objectieven en Key Performance Indicators bepalen die meetbaar zijn. Tevens komen we overeen welke resultaten geboekt dienen te worden op een welbepaalde tijdspanne om het project een SUCCES te noemen.

Tijdens regelmatige tussentijdse evaluaties zal niet alleen de evolutie van de geboekte resultaten besproken worden, alsook de mate van tevredenheid over de samenwerking met u als bedrijfsleider en uw medewerkers. Op deze manier kan u niet alleen het werkelijk rendement meten van uw investering, maar ook de meerwaarde van onze samenwerking.