Sales Manager:

De belangrijkste rol van een Sales Manager bestaat eruit om elke verkoper in zijn/haar team te sturen, te ondersteunen en te begeleiden in hun persoonlijke ontwikkeling. Deze persoon is de drijvende kracht binnen uw organisatie die ervoor zorgt dat zijn/haar team de vooropgestelde verkoopdoelstellingen behaalt en dat uw organisatie mee evolueert met de markttrends op basis van verkregen informatie bij klanten, prospecten en concurrenten.

Regelmatig zien we dat de betere verkopers binnen een onderneming gepromoveerd worden tot verantwoordelijke van een team, maar wel een persoonlijk verkoopobjectief behouden. De realiteit wijst uit dat in 90% van deze gevallen het verkoopresultaat daalt en de betrokken persoon op korte termijn gedemotiveerd is of zelfs het bedrijf verlaat.

De voornaamste redenen hiervoor zijn een gebrek aan begeleiding en ervaring in de functie als people manager. Mag u verwachten als bedrijfsleider dat een Sales Manager op eigen initiatief weet hoe hij/zij individuele gesprekken motiverend aanpakt, hoe hij/zij interactieve sales meetings moet houden en voorbereiden, hoe hij/zij een businessplan moet opmaken, hoe hij/zij evaluatiegesprekken dient te voeren, hoe hij/zij zijn/haar verkopers dient aan te sturen, maar vooral hoe hij/zij de juiste balans moet vinden tussen het behalen van de eigen objectieven en dat van het team?

Wij zorgen ervoor dat uw Sales Manager de juiste omkadering en professionele ondersteuning verkrijgt. Met als resultaat dat niet alleen deze persoon zelf, maar ook uw Sales team, automatisch zullen evolueren naar een hoger niveau.

Er zijn drie modellen mogelijk waaruit u kan kiezen:

• Expert:
U wenst een professionele, ervaren Sales/People Manager aan te werven, maar de loonkost van dergelijk profiel is voor u vandaag niet haalbaar. Dan kan u beroep doen op ons om een paar dagen per week of per maand uw verkoopploeg aan te sturen. De taken, uren en dagen zullen op voorhand bepaald en gedocumenteerd worden. U zal binnen uw budget kunnen genieten van een gedreven professionele kracht met een duidelijke focus op het behalen van de gedefinieerde (verkoop)doelstellingen.

 

• Ad Interim:
Bent u op zoek naar een Sales manager om uw team van verkopers te begeleiden, maar de zoektocht naar een goede kandidaat of kandidate verloopt stroef en u wenst tijd te winnen. Dan kan u opteren om tijdelijk beroep te doen op ons om uw troepen aan te sturen, te begeleiden en te ondersteunen tot u het ideaal profiel hebt gevonden.

 

• Coach the Coach:
Uw huidige Sales Manager zal ondersteund en begeleid worden in zijn persoonlijke ontwikkeling. We zullen samen een ideale tandem vormen die er zal voor zorgen dat hij/zij in staat zal zijn om onder andere:

• meetbare businessplannen op te maken
• interactieve Sales Meetings te houden
• motiverende individueel gesprekken te houden
• verkopers te begeleiden in hun persoonlijke ontwikkeling
• gerichte evaluatiegesprekken te houden
• de kwaliteit van de forecast te verhogen