Rentabiliteit:

Wij beseffen dat het niet evident is om als bedrijfsleider uw vuile was buiten te hangen naar externen toe. Wij zijn ervan overtuigd dat uw drempelvrees tijdens het kennismakingsgesprek zal achterhaald zijn. Uzelf zal ervan overtuigd zijn dat de geheimhouding van uw bedrijfsinformatie bij ons meer dan gegarandeerd zal worden.

Om het rendement te verhogen gaan we na of uw interne en externe (verkoop)processen voldoende gestroomlijnd zijn met als doel de klantentevredenheid te verhogen, meer up- en cross-sell activiteiten te verwezenlijken alsook prospecten aan te trekken. Het optimaliseren van deze processen dient in samenspraak te gebeuren met alle betrokken departementen en/of individuen alsook uw klanten en prospecten.

Parallel zullen individuele ontwikkelingsplannen bepaald worden voor de Sales Manager en verkopers met als hoofddoel de verkoop te stimuleren. Wij garanderen volledig engagement van uw werknemers door op maat te werken en conform hun verwachtingen en/of behoeften. Op deze manier zullen zij veranderingen op een gemotiveerde, gestructureerde wijze doorvoeren.

Elke bedrijfsleider weet dat bestaande klanten de bron van zijn inkomsten vormen en dat een prospect overtuigen om klant te worden meer kost voor een onderneming dan een bestaande klant te behouden.

Vandaag stelt de situatie zich vaak dat bedrijven klanten verliezen of ontzettend veel tijd investeren om ze te behouden, waardoor de retentiekost stijgt. Tevens stelt zich regelmatig het probleem dat er te weinig nieuwe klanten worden aangemaakt om het verlies van klanten te compenseren en/of een groei te realiseren.

Het verliezen van klanten, een verkeerdelijk opgesteld pay plan, het ontslaan en/of vervangen van verkopers, hebben een negatieve impact op het rendement van uw onderneming. Om die reden zorgen wij samen met u dat we beschikken over een goede rapportering met een objectieve weergave van het rendement per departement, per individu, per klant en per prospect.