Account Manager:

Zo goed als elke onderneming is afhankelijk van de verkoopresultaten. Deze resultaten worden hoofdzakelijk gegenereerd door vertegenwoordigers en Sales Managers. Zij zijn vaak het hart van uw onderneming om nieuwe klanten aan te brengen, bestaande klanten te behouden en extra inkomsten te genereren. Indien uw verkoopkanaal niet optimaal functioneert dan is de kans reëel dat uw onderneming op langere termijn met problemen te kampen krijgt.

Het merendeel van de huidige verkopers halen, terecht of onterecht, tal van argumenten aan waarom zij hun objectieven niet kunnen behalen. Enkel die verkopers die aan zelf-reflectie (durven) doen vinden de oplossingen om hun klanten/prospecten te overtuigen. Het zijn deze laatst genoemde verkopers die zorgen voor het rendement van uw organisatie.

Onze strategie bestaat eruit om het individu à la carte te begeleiden op drie niveau’s, zijnde vaardigheden, kennis en attitude. We gaan samen met hem/haar een 360° review houden en alle aspecten van hun dagdagelijkse activiteit in kaart brengen. Op deze manier zullen objectieve en realistische acties bepaald worden die een duurzaam draagvlak zullen vormen voor de ontwikkeling van het individu zelf, met betere resultaten als gevolg.

Uzelf zal van elk individu een objectieve profielschets verkrijgen die al dan niet uw perceptie zal bevestigen. Om dit te bereiken creëren we een professionele band op basis van vertrouwen, engagement en respect.

We gaan uw verkopers onder andere duidelijk maken dat beter geïnformeerde klanten meer opportuniteiten biedt. Dat een representatieve forecast in hun voordeel is om hun vooropgestelde doelstellingen te behalen. We leren hen aan hoe zij hun leads en/of projecten beter kunnen kwalificeren om enerzijds sneller af te haken of anderzijds het aankoopproces te verkorten. En we zorgen ervoor dat prospecteren aangenamer voor hen zal worden. Het resultaat zal zijn dat uw verkopers doelgerichter hun klanten en prospecten zullen benaderen en daardoor efficiënter zullen omgaan met hun tijd.