AANPAK

• Screening
• Communicatie
• Implementatie
• Duurzaamheid
• Continuïteit
aanpak
HomeAanpak
Aanpak:

Hoe?

In eerste instantie zal een kennismakingsgesprek plaatsvinden waar u uw specifieke behoeften toelicht. Samen zullen we van gedachten wisselen zodat u kan bepalen of een samenwerking niet alleen een meerwaarde zal betekenen voor uw onderneming, maar ook de nodige resultaten zullen behaald worden.

Eens u overtuigt bent dat wij voor een duurzame verbetering zullen zorgen voor uw onderneming, bepalen we samen het totale kader van het project tijdens een intake gesprek.

Het plan van aanpak bestaat doorgaans uit 5 stappen:

Screening:
Na een korte, efficiënte doorlichting met uzelf en met uw werknemers, weten we met welk project we van start gaan om zo snel mogelijk resultaat te boeken. Een concreet actieplan zal opgesteld worden met een duidelijk tijdskader/ timeframe.

 

Communicatie:
Er zal een interne kick-off meeting voorzien worden voor uw werknemers om hen op een transparante manier te informeren van het project. We bepalen samen een projectnaam dewelke door heel uw organisatie gekend en herkenbaar zal zijn. Op deze manier streven we ernaar om betrokkenheid te creëren bij elke medewerker.

 

Implementatie:
Walk the talk! Na de kick-off meeting is uw organisatie klaar om het volledige transformatieproject te implementeren. Bedrijfsprocessen en tools zullen verbeterd worden. Teams en/of individuen zullen begeleid worden. Ontwikkelingsplannen zullen opgesteld worden en nieuwe vaardigheden aangeleerd.

 

Duurzaamheid:
Om ervoor te zorgen dat uw medewerkers niet kunnen terugkeren naar de oude, vertrouwde situatie, zullen we hen consequent begeleiden doorheen het project. We zorgen ervoor dat de spirit van uw medewerkers en de ondersteunende tools die ze dagelijks gebruiken, mee aangepast zijn aan de nieuwe manier van werken.

 

Continuïteit:
Ook nadat het project officieel is afgelopen zullen we met uw akkoord maandelijks samenkomen om de verdere vooruitgang van uw organisatie te evalueren en te bespreken.